Gebruikers van het wielrenforum.nl dienen zich te houden aan de volgende regels en voorwaarden:

Wielrenforum.nl regels en voorwaarden.

Regels Algemeen:

1. Wij nemen het gedrag van de gebruikers van het Wielrenforum.nl erg serieus en tolereren dan ook geen enkele vorm van asociaal gedrag ten opzichte van andere gebruikers, moderators en/of administrators.

2. Wij toleren geen enkel vorm van SPAM of berichten naar andere gebruikers die dat niet op prijs stellen. Elke gebruiker die wordt betrapt op het spammen van andere gebruikers wordt zonder enig bericht verbannen van het forum. Ook het versturen van aanbiedingen via PM of email zal worden gezien als SPAM.

3. Een handtekening mag niet meer dan 4 regels hoog zijn en dient gewone tekst te zijn en mag geen aanbieding en/of prijzen bevatten.

4. Gebruikers mogen nooit een link plaatsen naar commerciŽle bedrijven/sites waar zij een zakenrelatie mee hebben. Wel mag de naam van een site/bedrijf/product genoemd worden. E-mailadressen mogen niet geplaatst worden.

5. Gebruikers mogen andere gebruikers niet instrueren om een email of een persoonlijk bericht te sturen of informeren dat ze een mailtje of persoonlijk bericht hebben gehad.

6. Gebruikers mogen alleen berichten plaatsen die te maken hebben met het onderwerp. Off-topic berichten zijn niet gewenst en kunnen zonder opgaaf van reden verwijderd en bestraft worden met de nodige punten!

7. Links naar je bedrijf en e-mailadressen mogen alleen in de gebruikersprofielen opgenomen worden. Het is de bedoeling dat gebruikers via de contact button met elkaar opnemen.

8. Handtekening/Avatar/Gebruikersnaam mag een verwijzing zijn naar winkel/shop zonder de link erin.Geen (commerciŽle-) banners in handtekening.

9. Het aan prijzen van eigen winkel/shop/producten is toegestaan als erom gevraagd wordt door de originelel topicstarter en het on-topic is.

10. Verhouding reclame, en info die het lid geeft moet in verhouding staan, dit wordt beoordeeld door de mod's,
Discussie hierover is niet mogelijk.
Bij veelvuldig misbruik volgt kaart /ban.


Regels Adverteren:

1. Adverteren met je eerste bericht is niet toegestaan en je bericht wordt dan ook direct verwijderd. Er zijn minimaal 5 posts nodig om een advertentie te mogen plaatsen.

2. Adverteren mag alleen in de advertentie- en commerciŽle forum, en uitdrukkelijk niet in de andere forums. Links naar websites en e-mailadressen zijn in beperkte mate toegestaan. Het is niet de bedoeling dat een aanbieding enkel bestaat uit een link. Een duidelijke aanbieding met daarin een link naar de website is geen probleem. Niet complete aanbiedingen (met een link voor meer informatie) zijn niet toegestaan. De extra informatie kan het best in de advertentie zelf.

Als een advertentie niet aan de bovenstaande eisen voldoet, wordt de advertentie gesloten/verwijderd en mag de gebruiker pas na een week opnieuw een aanbieding doen.

3. Als wij constateren dat een gebruiker het forum alleen maar gebruikt om te adverteren dan wordt deze gebruiker zonder waarschuwing vooraf verbannen van het forum dus zorg ervoor dat de ratio normale posts / advertenties in juiste balans is en blijft.

*Let op!* Wielrenforum.nl behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving regels te wijzigen of toe te voegen. Het is je eigen verantwoordelijk om op de hoogte te blijven van de huidige regels.

Gezien ons beleid van het bevorderen van spontane, open gedachtenwisselingen en de snelle distributie van informatie uit vele bronnen, kan Wielrenforum.nl de nauwkeurigheid van informatie die op het forum wordt geplaatst niet bepalen.

Meningen, advies en alle andere informatie die door deelnemers in discussies worden gegeven zijn die van de auteur. De deelnemers worden aangespoord om naar professionele raad voor specifieke, individuele situaties te streven en niet alleen te vertrouwen op advies of adviezen die in de discussies wordt gegeven.

---------------------------------------------------------------------

Uitgebreide extra voorwaarden.

Links
Deze website bevat links (verwijzingen) naar andere websites. Deze links worden u bij wijze van service aangeboden en bieden een aanvullende toegangsroute tot de hier weergegeven informatie. We hebben niet alle informatie op de andere websites gecontroleerd en we zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites of voor producten of services die mogelijk via deze sites worden aangeboden. Het feit dat deze links hier worden vermeld, betekent geenszins dat de inhoud van deze site, het beleid of de standpunten van Wielrenforum.nl door de betreffende sites worden onderschreven, ondersteund of goedgekeurd. Sites van derden bevatten mogelijk informatie waar Wielrenforum.nl wel of niet mee instemt. Het opnemen van links naar andere websites moet niet worden opgevat als goedkeuring van de inhoud van deze websites. Op het gebruik van de websites waarnaar verwezen wordt, zijn mogelijk
andere voorwaarden en bepalingen van toepassing.

Correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op de website
Ondanks onze inspanningen om te controleren dat de informatie op deze website correct is, blijven fouten altijd mogelijk. Derhalve kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld als de informatie die we op of via deze website beschikbaar stellen niet correct, volledig of actueel blijkt te zijn. Het materiaal op deze website wordt uitsluitend als algemene informatie aangeboden en dient niet te worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van belangrijke beslissingen zonder primaire informatiebronnen of andere, meer correcte, volledige en actuele bronnen te raadplegen. Als u zich baseert op de informatie op deze website, doet u dit voor eigen risico. Deze site bevat mogelijk historische informatie. Historische informatie is niet noodzakelijkerwijs actueel en wordt alleen ter informatie aangeboden. We behouden ons het recht voor de inhoud van de website op elk gewenst moment te wijzigen zonder nadere kennisgeving.

Handelsmerken
De website bevat mogelijk handelsmerken of service marks van derden. Al deze handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars en u stemt ermee in deze niet op enigerlei wijze te gebruiken of weer te geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van het desbetreffende handelsmerk.

Privacy van de bezoeker
We willen de privacy van bezoekers aan deze website beschermen. Derhalve verzamelen we op deze website geen persoonsgegevens van de gebruikers, tenzij de gebruikers deze informatie vrijwillig en bewust aan ons verstrekken.

Webmaster